Sağlıklı Yaşam

Site Rengi

sinovac aşısı olanlar için

Si-novac aşısı olanlara kötü haber: Aşıdan yalnızca 3 ay sonra…
Manisa Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi sağlık çalışanlarının yürütmüş olduğu, ‘Sinovac Aşısının Bağışıklık Yanıtı 3’üncü Ay İzlem Sonuçları’ açıklandı.

 

Rapora göre, sağlık çalışanlarının % 95,2’sinde, 2’nci aşıdan 3 ay sonra an-tikor düzeyleri düşüş gösterdi. Tı-bbi Mi-krobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinem Akçalı, “Çalışmanın güzel bulgularından biri, gözlemlediğimiz grupta hastalanan kişi sayısının çok az olması” dedi.

Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları, Halk Sağlığı ve Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim elemanları tarafından sürdürülen bilimsel çalışma, ‘Sinovac Aşısının Bağışıklık Yanıtı 3’üncü Ay İzlem Sonuçları’ açıklandı. Sonuçlara göre, sağlık çalışanlarının % 95,2’sinde, 2’nci aşıdan 3 ay sonra antikor seviyelerinin düşüş gösterdiği belirlendi.

 

OCAK AYINDAN BU YANA…
Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Akçalı, “Ocak ayı itibarıyla sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlandıktan sonra biz de üniversitemiz hastanesi çalışanlarında antikor takibi çalışması başlattık. Bu çalışmada hem aşı olan sağlık çalışanlarının antikor düzeylerini hem de aşıdan sonra hastalanıp hastalanmadıklarını izlemeyi amaçlamıştık.

Çalışmamızda ocak ayı itibariyle aşılanan 1053 sağlık çalışanını 3’üncü ay sonrasında kanlarını vermek üzere bir kez daha davet ettik. Bu 1053 sağlık çalışanından 820’si bizlere geri dönüş yaparak kanlarını verdiler. 1053 sağlık çalışanını, Yeni tip corona virüs hastalığı geçirip geçirmeme durumları açısından da takip ettik.

Bütün sonuçları hep birlikte analiz ettik. Alınan 820 kanda Yeni tip corona virüs’a karşı meydana gelmiş antikorları sayısal değer olarak belirlemiş olduğumuz ‘kantitatif’ dediğimiz bir testle analiz ettik. Daha sonra da neticelerini değerlendirdik” ifadelerini kullandı.

 

YÜZDE 97’DEN YÜZDE 77’YE DÜŞÜŞ
Prof. Dr. Akçalı, sağlık çalışanlarında antikor seviyelerinin 3’üncü ay sonunda düştüğünü fark ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:
“Sağlık çalışanlarının % 97’si an-tikor pozitifken 3’üncü ay sonuçlarında bu oranın % 77’ye düştüğünü gördük. Ayrıca tüm çalışma grubunun genel itibari ile % 95,2’sinde antikor düzeylerinde bir düşme olduğunu saptadık. Ancak çalışmanın güzel bulgularından bir tanesi gözlemlediğimiz grupta hastalanan kişilerin sayısının çok az olmasıydı.

Bu 3 aylık süre içinde aşılanan 1053 sağlık çalışanın % 2,8’inin Yeni tip corona virüs’a yakalandığını tespit ettik. Her ne kadar antikor düzeylerimiz düşse de sağlık çalışanlarının bu aşılama sonrasında Yeni tip corona virüs’a karşı iyi bir biçimde korunmuş olduğunu gördük. Bu da bizler için sevindirici bir sonuçtu.

Çalışma grubumuzun % 23’ünün bu 3 aylık süre içerisinde an-tikorlarının negatifleştiğini veya Yeni tip corona virüs hastalığına yakalandığını söyleyebiliriz. Ama % 77’si de antikor pozitif diyebileceğimiz antikor düzeyleriyle hayatlarını idame ettiriyorlar.”

“ANTİKORA BAKARAK BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ DOĞRU DEĞİL”

 

Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erhan Eser de hastalanan 30 sağlık çalışanının antikorunun yüksek olduğunu fakat antikor sonuçlarına bakarak, başarı değerlendirmesi yapmanın doğru olmadığını söyledi. Eser, şöyle konuştu:
“A*şı olmuş 1053 kişiden 30 kişinin hastalanması oldukça iyi rakam. Çok çok daha iyi rakam var. 151 sağlık çalışanının aynı hane içinde yaşamakta olan yakını, eşi, çocuğu bu dönem içinde hastalanmış. Yakınları hastalanan bu 151 sağlık çalışanının yalnızca 18’i hastalığa yakalanmış. Dolayısıyla bu oranın da % 12 olduğunu düşünüyoruz.

Demek ki biz çok yakın temasta olsak da riskli temasta bulunsak da aşı bizi % 88 oranında koruyor. Bu da önemli bir veri. Yani aşılanalım. Aşılanırsak çok büyük riskler altında olsak da bu bizi koruyacak.

30 hastalanan kişinin anti*korunda enteresan bir sonuç var. 29’unun antikoru yüksek. Yani dolayısı ile yalnızca antikora bakarak, başarı değerlendirmesi doğru değil. Daha çok erkeklerin, yaşlıların ve geliri düşük olan sağlık çalışanlarının antikorlarının düştüğünü tespit ettik.”

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ‘3’ÜNCÜ DO*Z’ TAVSİYESİ
Prof. Dr. Eser, araştırma sonuçlarına göre yoksulluk, beslenme bozukluğu ve kötü şartların hastalığa yakalanma riskini artırdığını belirterek, “Başta ‘Yeni tip corona virüs zengin- fakir ayırt etmiyor’ söylendi ama çok net ayırt ediyor.

Zaten iki araştırmamızın ve global araştırmaların sonuçları da bunu söylüyor. Yoksulluk, beslenme bozukluğu ve kötü koşullar elbette ki hastalığa yakalanma riskini artırıyor. Bu hastalık zengin- fakir ayırt ediyor. Antikor oranları ağustos ayı sonuçlarımızda % 77’den % 50’lere düşerse sağlık personelinin 3’üncü doz aşı için hazırlanması gerekir, diye düşünüyorum” dedi. (DHA)

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.