Sağlıklı Yaşam

Site Rengi

üz Güzelliği için Okunacak Dualar!

üz Güzelliği için Okunacak Dualar!

Yüz güzelliği için dua okumadan önce dua hakkında bilmemiz gerekenler;

Duayı okurken muhakkak sessiz bir ortam tercih etmelisiniz, dikkatinizin dağılmaması gerekir.

Duayı okurken mümkünse ya sabahın ilk saatleri veya gecenin geç saatlerini tercih etmelisiniz. Çünkü dualar en çok bu vakitlerde kabul olur.

Güzellik duası başkasının yerine de vekaleten okunabilir.

Dua ederken en önemli nokta niyettir. Bu yüzden niyet ederken oldukça dikkat etmemiz gerekir.

Güzellik duası adı altında pek çok duayla karşılaşabilirsiniz. Ancak bu okuyacağınız dua gelmiş geçmiş en etkili dualardan birisi olarak bilinmekte.

Yüz güzelliği için dua nasıl yapılır?
Evvela ilk önce abdest alınır. Abdest alındıktan sonra sessiz bir ortama geçilerek kıbleye dönmelisiniz. Kıbleye döndükten sonra, diz çöküp ellerinizi semaya açarak 7 defa besmele çekin ve şu biçimde niyet edin;

“Allah’ım mukaddes esmalarından olan Ya Musavvir, Ya Şafi ve Ya Cemil’e dayanarak senden güzellik ve şirinlik diliyorum. Allah’ım, senin mukaddes surelerinden olan Fatiha ve İhlas Sureleri hatırına senden yüz güzelliği ve gönül güzelliği diliyorum. Sen duamı kabul eyle Allah’ım. Amin ”

Yüz Güzelliği için Dua
Bu aşamada gözlerimizi kapatarak 7 defa Fatiha suresi, 7 defa İhlas suresi okunur.

Daha sonra 1 defa şu özel dua okunmalı ;

” Allah’ım, her kuluna ve içtenlik içinde yapılan her duayı kabul etmiş olan zatının sonsuz azametine sığınarak Fatih ve İhlas surelerinin hatırına sana ellerimi açtım. Yüreğim masum bir talebin aşkıyla yanıp tutuşur. Sen duamı kabul eyle, benim de gönlümü merhametinle nazar et. Amin ”

Bundan sonra Esmaül Hüsna duasına geçilir;

3 defa besmele, 7 defa Ya Musavvir, 1 defa özel dua edilir
3 defa besmele, 7 defa Ya Şafi, 1 defa özel dua edilir
3 defa besmele, 7 defa Ya Cemil, 1 defa özel dua edilir.

Ya Musavvir ve Güzellik duası;
3 besmele çekilir ve 7 defa Ya Musavvir okunur ve şu 1 defa özel dua söylenir; ”Allah’ım, sen tasvir edenlerin en güzeli ve suret çizenlerin en iyisisin. Senin kainata renk veren ve evreni süsleyen Musavvir esmana sığınarak kendime de güzellik ve tatlılık diliyorum. Biliyorum ki sen, Kur’an-ı Kerim’inde ”Allah’ın en güzel boyası” dersin. Ben de bu boyanın en tatlısını istiyorum. Amin.”

Ya Şafi ve Güzellik duası;
3 besmele çekilir ve 14 defa Ya Şafi okunur ve şu 1 defa özel dua söylenir;

”Sonsuz şifa kaynağını biz kullanın üzerine yağdıran hikmetine, bütün güzelliklerle bizi merhametine ve akılları hayretler içinde bırakan azametine sığınarak ellerimi yüce dergahına açtım Ya Şafi. Benim duamı da Şafi esma-yı hüsnanın hatırı için kabul et. Amin. ”

Ya Cemil ve Güzellik duası;
3 besmele çekilir ve 21 defa Ya Cemil okunur ve şu 1 defa özel dua söylenir; ”Gökyüzünü yıldızlarla yaldızlayan, yeryüzüne tatlı çiçeklerin mütebessim çehreleri ile güzellik katan, varlığının harika saltanatı ile gönüllerimize sürur, gözlerinize nur bahşeden ve evrenin her noktasına güzellik mührünü basan Cemil esmana iltica ediyorum. Ya Cemil esmanın hatırı için duamı kabul et Allah’ım. Amin.”

Cilt güzelliği için dua;
Cilt güzelliği için yapılmış pek çok dua bulunur.

Allah’ın izni ile dualarımız er veya geç kabul olur inşallah. Yeter ki kalbimizin güzelliği yüzümüze de yansımış olsun.

Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam, Ebu Katade`nin genç kalması için şöyle dua etti:

‘Efleha’llahü vecheke, Allahümme barik lehu fi şa`rihi ve beşerihi`

(Allah yüzünün güzelliğini artısın. Allah’ım, saçını ve vücudunu kendisi için mübarek kıl.)

Ebu Katade (ra) bu duanın bereketiyle yetmiş yaşında vefat ettiği zaman yirmi beş yaşında bir genç gibi gösteriyordu.

Yüzlerinde lekeler, akneler ve sivilceler olan kişiler için aşağıda vermiş olduğumuz duayı okusunlar. Her gün sabah kalktığımızda bu duayı okumanızı öneri ederiz. Afgan bayanların cilt güzelliği için okuduğu duadır.

Yunus suresi 26. Ayet

Lillezîne ahsenûl husnâ ve zîyâdeh(zîyâdetun), ve lâ yerheku vucûhehum katerun ve lâ zilleh(zilletun), ulâike ashâbul cenneh(cenneti), hum fîhâ hâlidûn(hâlidûne).

Anlamı: İyilik edenleri iyilikle mükâfatlandırırız, daha da fazlasını veririz ve yüzleri kararmaz, zillete düşmez onlar. Onlardır cennet ehli, orada ebedî kalırlar.

Rabbim nur yüzlü olmayı ve kalp gözümüz ferahlık içinde uyandırmayı nasip etsin.

Güzellik Duası
Canlı görünmek ve güzelleşmek için okunacak duâ;

“Bismillahirrahmanirrahim, Allahümmec alni ve nuru Yusuf’a ala vechi femen reani yuhibbuni mehabbeten”.

Anlamı: Allah’ım, yüzümde Hz. Yusuf a.S nuru ışığı olsun. Kim beni görürse sevsin.

(Bu dua hergün beş vakit namazından sonra yedi defa okunur. Ardından ele üflenerek yüze sürülür.

H.Z. Yusuf A.S.’a İndirilmiş Güzellik Duası
Okunuşu:

“Yâ kuddusü-t tahirü min külli suin fe-lâ şey’e yüazühü min cemiy’i halkıhi yâ kuddûs!”

Türkçe Anlamı:

“Ey bütün kötülüklerden pak ve temiz olan Zat ki bütün mahlukatı içerisinden hiç bir şey O’na denk olamaz. Yâ Kuddûs!”

Allâh-u Te’âlâ bu ism-i şerifi Yûsuf (Aleyhisselâm)a inzal buyurmuş, bu ism-i şerifin bereketiyle onun içini dışını pak eylemiş ayrıca ona çok üstün bir güzellik vasfı bahşetmiştir.

Hatta o kadar ki bayanlar kendisini gördüklerinde;

“Tenzih olsun Allâh’a! Bu kişi bir beşer olamaz. (Olsa olsa) bu fakat pek kıymetli bir melektir” (Yûsuf Sûresi) demişlerdir.

İsm-i Şerifler hakkında:

“Sûfıyye ve meşâyıh hazarâtının beyanları veçhile; Allâh-u Te’âlâ, İdris Aleyhisselâm’a kırk İsm-i Şerîf öğretmiştir.

Fakat bu İsm-i Şerifer kendilerine şerh yazan Ebu’n-Necîb es-Sühreverdî Hazretleri’ne nispet edilmeleriyle meşhur olmuşlardır.

Bunlardan her biriyle yapılan duaya icâbet çok çabuk olacağından her biri Ism-i Azam kabul edilmiş, mecmûuna (hepsine) ise “Esmâ-i ‘Izâm (en büyük isimler)” adı verilmiştir.

Bu ism-i şerier ulemâ, evliyâ ve kutuplar nezdinde sürat-i tesirle meşhur olmuştur. Evliyâullâhtan birçoğu en yüksek makamlara yalnızca bu isimlerin bereketiyle vâsıl olmuşlardır.

Bu isimleri zikretmekle meşgul olanların üstünde bu isimlerin bereketi süratle zâhir (çabucak belirgin) olur. Ancak bunun koşulu takvâya riâyet ve hâlis niyettir.

Allâh-u Te’âlâ bu isimleri İdris (Aleyhisselâm)a indirmiş, bunların bereketiyle kavmine karşı ona yardım etmiş, onu onların yanlış işlerinden kurtarmış, onlar da ona iman ve ittibâ ederek felah bulmuşlardır.

Sonra İdris (Aleyhisselâm) göklere kaldırılınca Allâh-u Te’âlâ bu İsm-i Şerifleri onun ümmetin¬de bırakmış, onlar da bu ism-i şerieri okuyup istifâdeye devam etmişlerdir.”

Kaynak: (İsmâ’il Hakkî, Rûhu’l-beyân, 9/371: Sühreverdi, Şerhu’l-esmâi’l-erba’in) (Erbaini İdrisiye )

Yüz güzelleştirici dualar bazı insanlar yüz güzelliği için okunacak herhangi bir duanın olmadığını söyleseler de bu varsayımları yanlıştır. Hatta bu konu da eksik bilgiye sahip olmalarından kaynaklı olarak ortaya çıkmaktadır.

Çünkü bir çok Kuranı Kerim ayetinde ve kıymetli Peygamber Efendimizin (SAV) hadislerinde özellikle bayanların güzelliği değer olarak ilk planda tutulmuştur.

Kuranı Kerimin bazı ayeti kerimelerinde yüz güzelliğini vurgulayan ayetler bulunur.

Yüz Güzelliği İçin Nasıl Dua Edilmelidir?
Kişi evvela güzel bir abdest alır ve ardından besmele çeker.

Daha sonra yüz güzelliği için okunacak duaların esmalarına geçilmeden önce muhakkak gönlünüzdeki ve nefsinizdeki vesveselerden kurtulmak için 11 defa “Hasbünallahu ve nimel vekil” okunmalıdır.

El-Latif esması, bu esma özellikle en ince olan detaylara hem vakıf olan hem de bilen manasına gelmektedir. Arka arkaya 5 kere “El Latif” ismi okunmalıdır. Kişi kendi için tüm şahsi meseleleri için muhakkak Allah’ın güzel isimlerinden olan El Latif esmasını okumalıdır.

El Musavvir esması, bu esmanın anlamı ise, bütün varlıklara hem suret hem de şekil veren manasını taşır. Arka arkaya 3 kere okunur, “El Musavvir” isminin hükmü şekil ve sureti değiştiren Cenabı Hakka dua eden kişinin şeklini ve suretini değiştireceğine kuvvetli bir biçimde inanmasıdır.

En Nur esması, kendi nuru ile her iki alemi de nurlandıran manasını taşımaktadır. 7 kere “En Nur” esmasını okuyun. Burada okunan nur insan için hem güzelliğin tecellisi hem de merhamet anlamında kullanılıyor.

El Kuddüs esması, bu değerli esma noksanlıktan ve eksiklikten uzak olma manasını taşır. “El Kuddüs” esmasını ard arda 9 kere okunmalıdır. El Kuddüs esması yüz güzelliği için okunacak dualar için bir hayli önemli olan bir esmadır. Özellikle El Kuddüs ismi bütün eksikliklerin giderilmesi manasındadır. Yani güzellik bakımından da herhangi bir eksiklik duygusu olmaması için son derece önemlidir.

Yüz güzelliği için, yüzünde sivilce ya da lekeler olanlar, her sabah yüzünüzü yıkamadan evvel bu duayı okuyun.

Yunus süresi 26 ncı âyet-i kerim;
Lillezîne ahsenûl husnâ ve zîyâdetun, ve lâ yerheku vucûhehum katerun ve lâ zilletun, ulâike ashâbul cenneti, hum fîhâ hâlidûn(hâlidûne).”

Anlamı: Güzel iş yapanlara (karşılık olarak) daha güzeli ve bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir kara bulaşır, ne de bir zillet. İşte onlar cennetliklerdir ve orada ebedî kalacaklardır.üz Güzelliği için Okunacak Dualar! 1

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.