Sağlıklı Yaşam

Site Rengi

DOĞUM TARİHİNİZE GÖRE ZENGİNLİK YOLUNUZ! DOĞUM TARİHİNİZ NELER SÖYLÜYOR?

09.06.2021
2.370
DOĞUM TARİHİNİZE GÖRE ZENGİNLİK YOLUNUZ! DOĞUM TARİHİNİZ NELER SÖYLÜYOR?

Numerologlar uzun zaman boyunca sayıların bir insanın doğası ve kaderi ile ilişkisini araştırdılar. Size bulutsuz bir geleceğin yolunu gösterecek olan kişisel servet numaranızı hesaplayabilirsiniz. Her bireyin doğum tarihi, kişisel başarı ve refah kodudur. Basit bir hesaplama, kendiniz için mutlu bir gelecek sağlamak amacıyla hangi yönde geliştirmeniz gerektiğini gösterecektir. Kişisel zenginlik numaranız, kendiniz hakkında daha fazla brağbet edinmenize, hatalar üstünde çalışmayı ve hayata refah getirmeyi öğrenmenize yardım edecektir.

Hesaplamak için doğum tarihinin tüm hanelerini eklemeniz ve bunları tek bir rakama indirmeniz gerekir. Örneğin doğum tarihiniz 10/28/1985 = 1+ 2 + 8 + 1 + 1 + 9 + 8 + 5 = 35 = 8’dir. Her basamağın değerleri aşağıda verilmiştir. Hesaplamadan sonra 11 ya da 22 numaralarını bulduysanız bunları tek basamağa indirmeniz gerekmez.

 

1 Numara: Bu sayı liderlik karakteri kuvvetli bir kişiliğe işaret ediyor. Siz hırslısınız ve liderlik pozisyonlarını işgal etmeyi tercih ederek kendiniz üstündeki emre tahammül etmiyorsunuz. Eylemlerinizde tutarlısınız ve yeni birşeyler üretme becerisine sahipsiniz. Zenginlik yolunuz, aktif bir hayat tarzı, insanların düşüncelerini dinleme ve uzlaşma becerilerinden geçer. Numerologlar, pek çok problemin üstesinden gelmeye yardım edecek bir mizah duygusu geliştirmek için 1 numaralı kişilere öneride bulunmaktadır. Olumlu fonksiyonları; hedeflere ulaşma, güven, gurur ve metanet gösterme çabasını içerir. Çarşamba günü sizin için mutlu bir gündür. Olumsuz fonksiyonları; aşırı bencillik, başkalarının ihmali, övünme, tembellik ve bazen işin tamamlanmasını önler. Numerologlar, 1 numaralı insanların servet tılsımlarını Güneş, yı-rtıcı kuşlar, ejderha görüntüleri ile kullanmalarını önerir. Kişisel başarıya atfedilen bu konular refah elde etmenize yardım edecek, duyguları, yumuşama keskinliğini ve benciliği olumlu yönde etkileyecektir.

2 Numara: İki numara, başarınızın ekip çalışması olduğunu söylüyor. Başarıya ulaşmak için bütün özelliklere sahipsiniz, yalnız çalışmamak: sosyalleşme, iyi doğa, çalışkanlık. Kendi biyoritimlerinizi rahatsız etmemek için diplomatik beceriler geliştirmeniz, vücudun tonunu artıran egzersizlere katılmanız gerekir. İki numaralı kişinin çoğu evlenerek, aile işi yaparak ya da aile i-lişkileri ile alakalı alanlarda çalışarak servet kazanıyor. Sizin için imzalamayı, kalemi iki parmağınızla tutmayı ve yalnızca iki parmağınızla bir şeyler yapmayı öğrenmeniz iyi olacaktır.İ ki numaranın olumsuz fonksiyonları; aş-ırı duyarlılık, çekingenlik, başkalarının görüşlerine aldırış etme, zayıflık ve risk alma isteksizliği. Bu fonksiyonların üstesinden gelirseniz, zenginlik yolculuğuna başlayabileceksiniz.

 

3 Numara: Doğum kodunuzdaki üçlü doğuştan gelen bir şansınız, coşkunuz olduğunu ve kendinize yaşamınıza zenginlik ve refah çekebileceğinizi gösterir. Tam bir başarı için, gelişmiş bir sezgiden yararlanmalı ve iş alanında kendinizi anlamaya başlamalısınız. Doğal liderlik becerileriniz kısa vadede istediğiniz pozisyonu almanıza yardım edecektir. İkna etme becerisiniz var, bu nedenle insanlara liderlik edebileceksiniz. Yeni enteresan projeler ve fikirler uygulamak kıskanç konuşmalara daha az dikkat etmek için zengin hayal gücünüzü kullanın: Enerji zenginliğinize zararlı olduğu için suya karşı dikkatli olmanız önerilir. Uzun mesafelerde su yüzeyinde sık sık seyahat etmekten kaçının. Başarıya ulaşmak için mücadele etmeniz gerekli olan olumsuz özellikler aşırı konuşkanlık, kıskançlık, düşük özgüvendir. Bu nitelikleri kendinizde geri alarak, servet kazanmak için gerekli başarı ve popülerliği kazanabilirsiniz. Sizin için tılsımlar olarak, sade süslemeler, bir kartalın sembolik görüntüleri, bir ejderha biçiminde altından ürünler sunacaksınız. Ailenizde nesilden nesile aktarılan bir tılsım da size yardım edecektir – tüm ailenizin enerjisini cömertçe paylaşacaktır.

4 Numara: Doğum sayısı dörde eşit olan insanlar doğuştan inşaatçılar, zeka geliştiriciler ve zindelik kazanmak için bunları kullanarak herhangi bir küçük şeyi fark edebilmişlerdir. Zenginlik kazanmak için, uzun süreli projeler üstünde nasıl çalışacağınızı, paranızı koruyacağınızı ve sorumluluktan vazgeçmeyeceğinizi öğrenmeniz gerekir. Parasal enerjiyi çekmek için, fiziksel emekten vazgeçmemelisiniz, fakat kumardan uzak durmak gerekir. Dört numaralı kişilerin olumsuz niteliklerine karşı mücadeleyi, meslektaşları ve tembellikten dolayı aşırı eleştirilerin reddedilmesiyle beraber, çevrenin argümanlarını alma kabiliyetiyle başlatmak gerekir. Sabır geliştirmeye başlamalıdırlar. Zenginlik çeken tılsımlar, sizin için bir kaplumbağa figürü olacak, tercihen doğal malzemelerden (ke-mik, ahşap, taş), doğal iplerden örgülü örgüler.

 

5 Numara: Beş numara insanlara hareketlilik ve sabırsızlık, çeşitlilik için bir susuzluk ve her şeyi bir seferde alma isteği verir. Zenginliği gerçekleştirmek için belirli bir programa uymayacak bir iş bulmanız gerekir. Çeşitliliğe yatkınsınız, bu nedenle size canlı bir rağbet, aktif ve verimli çalışma isteği uyandıran şeyler yapın. Doğuştan sosyalleşme ve kişiler arası beceriler, çevrenizde yardımınıza gelecek olan başkalarının güvenini kazanmanıza yardım edecektir. Doğum tarihinde bu koda sahip insanların, refah yolunda sizi engelleyecek sorumsuzluk, kayıtsızlık ve bencil duygularla uğraşması gerekir. Sizin için tılsımlar, burcunuza göre kişisel şans tılsımları, değiştirilemez madeni paralar ve size uygun doğal taşlar.

6 Numara Böyle bir sayıya sahip insanlar, çevrelerine olan açıklık ve iyi niyetleriyle ayırt edilirler. Başarı ve refah elde etmek için, çevrelerinde nasıl ruh hali yaratabileceklerini ve olumlu şeyler geliştireceklerini öğrenmeleri gerekir. Numerologlar, kendilerini olumlu bir rahatlıkla çevrelemelerini öneri ediyorlar, bu şekilde pozitif enerji işinde yardım ediyor. Altı numarada zenginlik kazanmak, direk olarak ev ve aile ile alakalıdır, bu şekilde bir aile şirketi açabilirsiniz. Ayrıca, do-ğum tarihi 6’ya denk gelen kişiler, bir tıp çalışanı ya da öğretmenlik mesleğine dikkat etmelidir. Harika bir uygulayıcı, öğretmen ve akıl hocası olabilirsiniz. Sayı 6 ile alakalı olumsuz özellikler – inatçılık, a-şırı gurur, başkalarının işlerinden haberdar olma arzusu, başkalarının rağbetsizliği ve bastırılması. Bu eksikliklerle başa çıkarak, başarı için bir kurs belirleyebilir ve istenilen sonucu hızla elde edebilirsiniz. Altıncı kodu olan insanlar için tılsımlar: metal ürünler, kuş figürleri, zenginlik ve refahın feng shui objeleri.

 

7 Numara: Yedi numara doğal gözlem ve iyimserliğe sahiptir, tabiatı gereği yalnızlığa eğilimlidirler. Zenginlik ve başarıya ulaşmak için yeteneklerini geliştirmeleri, kendi eğitimleriyle zaman geçirmeleri ve kendi düşüncelerini geliştirmeleri gerekir. İstenilen geliri getirmeyen fi-ziksel emeğe girmemelidirler. Kendi brağbetlerinin aktarılması ya da brağbet toplanması ile alakalı çalışmaları tercih edin. İyi sezgi, dengeli karakter ve sabır kariyerinizde refah elde etmenize yardım edecektir. Sizin için 7 sayısının olumsuz titreşimleri aşırı gizlilik, melankoliye duyarlılık, sabırsızlık ve yıkıcı bağımlılıklardır. Finansal bolluğa giden yolu keşfetmek için doğanın olumsuz belirtileriyle mücadele etmeye başlamanızı öneri edilir. Sizin için tılsımlar, enerji korumanızı artıran öğeler olacaktır: doğal taşlar ve kırmızı iplik.

8 Numara: 8 numara ile doğan insanların liderlik pozisyonu almayı, oratoryumu geliştirmelerini ve başkaları için çalışabilmelerini öğrenmeleri gerekir. Para enerjiniz nasıl çalıştığınıza bağlıdır. Geniş beklentileri ortaya çıkaran iş yapma hediyesine sahipsiniz, fakat sıkı durmak için çok çaba sarf etmeniz gerekmektedir. İletişim becerilerinizi, bağlılığınızı ve verimliliğinizi kullanın. Kendi sağlığınızı, şişirilmiş hırsları ve hoşgörüsüzlüğü ihmal ederek refah ve finansal bolluğun elde edilmesine engel olabilirsiniz. Sizin için, servetin tılsımları, tahta takılar üzerine yazılan runeler olacaktır. Bu takılar tüm çalışmalarınızda refah ve başarıya ulaşmanıza yardım edecektir.

9 Numara: Dokuzların pek çok becerisi ve yüksek zekası vardır. Servet elde etmek için, kar amaçlamayan kuruluşlar alanındaki yeteneklerini geliştirmeye başlamak için başkalarına daha hoşgörülü davranmayı öğrenmeleri gerekir. Yüksek entelektüel gelişim ile desteklenen olağanüstü yetenekleriniz, hızlı bir biçimde kalkmanıza ve servet kazanmaya başlamanıza yardım edecektir. İnsanların refahına yönelik bireysel çalışmalar size maddi ve manevi memnuniyet getireceğinden, güce ve aşırı bakıma ihtiyacınız yok. Başa çıkmanız gerekli olan olumsuz nitelikler ö-fke, sersemlik, kararsızlık, sık sık duygudurum dalgalanmaları sizi umutsuzluğa götürebilir, aktif ve verimli çalışma arzusundan mahrum eder.9 numaralı insanlar kıymetli halkalardan, özellikle yüzüklerden ve bileziklerden oluşan mücevherlere dikkat etmelidir. İstediğinizi elde etmenize yardım edecek ve hayatınıza para çekeceklerdir.

 

11 Numara: Bu koda sahip kişilerin olağanüstü abartısız yetenekleri vardır. Zenginlik elde etmek için, sezginizi geliştirmeli, problemlerden kaçınmanıza ve size başarının en kısa yolunu söylemenize yardım edecek bir iç sese güven duymalısınız. Yeteneklerinizi gerçekleştirmeye başlamak ve insanlara yardım etmek elinizde. Bu sayıdaki insanların ideal kariyeri bir diplomatın, politikacının ve halk figürünün eseri olacak. Ancak, başarınızın dürüstlük ve özveriliğe bağlı olduğunu unutmamalısınız.11 numaradan kaynaklanan olumsuz niteliklerle savaşmaya başlayın: rağbetnizi, konumunuzu ve kazandıklarınızı kişisel kazancınız için kullanın. Zenginlik tılsımlarınız yarı kıymetli malzemelerden yapılmış ürünler olacaktır. Kesinlikle yukarı doğru yönlendirilen merdivenlerin figürleri sizi cezbedecek.

 

22 Numara: Bu sayı, insanlara yeteneklerini büyük ölçüde gösterme fırsatı veriyor. En iyi liderlik fonksiyonlarıni gösteren ünlü bir mimar olabilirsiniz. Kader kararların yönetimi ve benimsenmesi ile alakalı yolları açıyorsunuz. Bu sayı ile ilişkilendirilen doğum tarihi, insanları yönetme, yüksek mevkileri işgal etme ve devletin yararına hizmet etme yeteneği ile alakalı nerdeyse her yönü seçmenizi sağlar. Başarıya giden yolu engelleyen olumsuz niteliklerden, kariyerin başında büyük projeler üstünde çalışma arzusu, övünme, a-şırı gerginliğe dikkat çekmeye değer. Görevlerinizi ihmal etmeyin ve size uygun olmayan bir işe girmeyin. Böylece, gururunuzu yenebilir ve yeteneklerinizi daha az önemli konularda gerçekleştirerek kendinizi büyük ölçekli başarılara hazırlamayı öğrenebilirsiniz. Sizin için tılsımlar, doğal malzemelerden, porselenlerden yapılmış ejderha figürleri olacaktır. Onların yardımı ile, sadece işinizi değil, başkalarının gelişimine katkısını da takdir etmeyi öğrenebilirsiniz. Numeroloji, doğum tarihine kadar her insan hakkında çok şey söyleyebilir. Başarıya giden yolu belirlemek için kullanın kısa bir süre içinde refah ve iyilik elde etmek için kendiniz üstünde çalışmak sizin için daha kolay olacaktır.Bir şunu diyen bir yazı 'Noktasi 2020 9 5 DOĞUM TARİHİNE GÖRE ZENGİNLİK YOLUNUZ DOĞDUĞUNUZ TARİH SİZE NELER SÖYLÜYOR?' görseli olabilir

Yorumlar
  1. Nevin dedi ki:

    Benim 17.05198⁴