Sağlıklı Yaşam

Site Rengi

Sıkça Görülen Tırnak Hastalıkları

02.04.2021
933
Sıkça Görülen Tırnak Hastalıkları

Çok basit sorunlar olarak görülen bu tırnak problemleri, tedavi edilmediği takdirde ciddi sağlık problemlerine yol açıyor.Yara Bakım Hemşiresi Deniz Yahcı,tırnak hastalıklarını anlattı..

 

 

“Tırnak, parmaklarımızın uç kısımlarında dış % yer alan ve cisimlerin tutulmasını kolaylaştıran, parmak uçlarına destek sağlamayı başaran bir epidermis ekidir.
Tırnak dikdörtgen biçimindedir ve dışarı doğru konvekstir. Sert ve yarı saydam yapıdadır. 0.5¬0.7 mm kalınlığında 100-150 korneosit katmanından oluşmuştur. Tırnak, tırnak yatağı üstünde uzar. Tırnak üstündeki yarım ay seklinde olan açık renkli alana “lunula” denilir. Sağlıklı bir kişide tırnaklar haftada 0.9 mm uzar. Her elin ve her parmağın uzama hızları farklıdır.

Psoriasis(Sedef) gibi hastalıklarda hızlı, liken planus (Deri hastalığı) da yavaş uzar.

PEKİ TIRNAK HASTALIK ÇEŞİTLERİ NELERDİR?
Kaşık Tırnak (Koilonychia)

 

Sıkça Görülen Tırnak Hastalıkları 1

 

Tırnak konkav şekliyle bir kaşığı andırır. Tırnağın incelmesine sebep olan sebepler mevcuttur. Çocukların ayak parmaklarında görülebilir genelde yaşla düzelir. İleri yaşlarda görülen formu geri dönüşümsüzdür.

Sistemik sebeplerden çok lokal sebepler daha sıktır. Erken çocukluk döneminde normal olarak görülebilir. Doğumsal: Trikotiodistrofi, ektodermal displazi, tırnak patella sendromu, akromegali, koroner bozukluklar gibi sebeplerden olabilir.

Kerpeten (Pincer) Tırnak

 

 

Sıkça Görülen Tırnak Hastalıkları 3

Tırnağın konveksitesi iyice artmıştır tırnak kendi bünyesinde döner rulo halini alır, sıklıkla tırnak kenarları daralmış tırnak yatağına batar beta bloker ilaçlar, sedef hastalığı, dar ayakkabı, kemik tümörleri subungual eksositoz, osteoartrit, mantarenfeksiyonu, yumuşak doku tümörleri dışında özellikle bütün parmaklarda birden görülen genetik sebepler olabilir.

Tekrarlayan enfeksiyonlara neden olması, ayakkabı vurması ve ağrı en önemli şikayetlerdir.

Tedavide tırnağın yumuşamasını sağlamayı başaran üre içeren maddeler verilebilir. Tedrici olarak düzelten bazı yaylı aparatlar kullanabilir. Tırnak bütünüyle çıkmayacak şekilde koterize edilerek çekilebilir. Bazen tırnak yatağı cerrahi olarak düzeltilerek tırnağın düzgün çıkması sağlanabilir.

Raket Tırnak (Brachyonychia)

 

Sıkça Görülen Tırnak Hastalıkları 5

 

El başparmağının en uç kemiği ( distal falanks) normale göre daha geniş ve kısadır.Bu sebeple tırnak yatağı da çok kısadır. Genellikle bir hastalıkla ilgili değildir. Kadınlarda daha sık görülen kalıtsal bir durumdur.

Tırnak Mantarı (Onikomikoz)

Sıkça Görülen Tırnak Hastalıkları 7

Olarak adlandırılan bir hastalık olan tırnak mantar enfeksiyonu esas olarak dermatofid adı verilen organizmalar tarafından oluşturulur. Tırnak yatağını ve plağını tutan bir enfeksiyondur. Tüm tırnak hastalığının yaklaşık %50’sini oluşturur.

Onikogrifozis (Onychogryphosis)

Sıkça Görülen Tırnak Hastalıkları 9

Tırnağın dış kısımlar, tırnak yatağında döner ve kalınlaşır, kabalaşır, sertleşir.Bu sebeple pençe tırnak adını alır. Boynuz ya da gaga biçiminde olabilir.

En sık olarak ayak başparmağında ortaya çıkan bu problem. Yaşlılarda çok sık görülür. Hasta genelde kabul etmese de genelde hastanın tırnağını kesememesi önemli bir faktördür.

Dolaşım bozukluğu halluks valgus gibi anatomik bozukluğu olanlarda, keratinizasyon bozukluğu olanlarda daha sık görülür. Kronik travmalara bağlı ve bütünüyle idyopatik olabilir.

Tırnakta yatay çizgiler (Beau)

Sıkça Görülen Tırnak Hastalıkları 11

Tırnaktaki bu yatay oluklar Tırnağın büyümesindeki bir aksamayı temsil eder. Derinliği ve genişliği durum hakkında ipuçları verir. Operasyonlar, stres, alerjik hastalıklar, ilaçlar, kızıl, kızamık, tifüs gibi enfeksiyonlar ve kimi zaman de pellegra, SLE, püstüler psoriasis gibi hastalıklar ve travma bu çizgilerin nedeni olabilir.

Tırnaklarda tabakalanma (onikoşizi)

Sıkça Görülen Tırnak Hastalıkları 13

Tırnakların ucunun baklava hamuru gibi tabakalara ayrılmasıdır. Bazı kan hastalıklarında (polisitemi), AİDS hastalığında ve bazı pankreas hastalıklarında (glukagonoma) görülür. Tırnakların sık sık ıslatılıp kurumaları, oje, aseton, aşırı manikür ve travmalarla da oluşur.

Tırnakta beyaz lekeler (Lökoniki)

Sıkça Görülen Tırnak Hastalıkları 15

Kısmen ya da tüm tırnakta, nokta ya da çizgi biçiminde, doğumda ya da sonradan olabilir. Tüberküloz, nefrit, lenfoma, donuk yaralanması, kanser metastazları, tifo, siroz, cüzam, ülseratif kolit, tırnak yeme, kanser ilacı kullanımı, sert manikür sebebiyle görülebilir.

Onikofaji (Tırnak Yeme)

Sıkça Görülen Tırnak Hastalıkları 17

Tırnakla oynamak, ısırmak ve tırnak dibindeki deriyi koparmakla karakterize bir durumdur. Psikolojik strese bağlı şekilde sık görülür.

Splinter kanamalar

Sıkça Görülen Tırnak Hastalıkları 19

Tırnak yatağında, kıymık batmış gibi 2¬3mm lik uzunlamasına kanama çizgileridir. Tek bir parmaktaysa veya çok silik ise tipik bir bulgu değildir.

En sık bakteriyel endokarditte (kalp zarı iltihabı) görülür, Raynould hastalığında, Antifosfolipit sendromunda, Kollajen ve damarsal hastalıklarda hipertansiyonlu hastalarda, romatizmal eklem iltihabında ve mitral kapak darlığı olan hastalarla birlikte hemodializ hastalarında ve sedef hastalığında, tırnak mantarında, skorbütte, egzamada, pemfigusda da görülebilir.

Genelde uç kısımda görülür ama bir tırnak yatağı tümörü olan onikomatriksoma’da tırnağın dip kısmında hemoraji görülür.

Tırnak Batması

Sıkça Görülen Tırnak Hastalıkları 21

Tırnaklar normalde tırnak kökünde, deri altında bulunan germinal matriks denen kısımda oluşturulur, tırnak yatağı dediğimiz parmağın üst kısmında ileriye doğru büyürler.

Bazen tırnak uç kısımları yan taraflardan deriye batar ve bir yabancı cisim gibi reaksiyon başlatırlar, kimi zaman ise tırnak sadece köşelerde değil, bütünüyle tırnak yatağına batık hale gelebilir. Her iki durumda da ilk bulgular ağrı ve şişmedir.

Batma bölgesinde kanama olabilir ya da enfeksiyon gelişi iltihap gelişebilir. Ayakkabı giymek ve yürümek çok zor olabilir. Tedavi edilmediğinde ise iltihabın kemiğe ilerlemesi (osteomyelit) ve sistemik enfeksiyonlar oluşabilir.

Özellikle diyabetik hastalarda bu tür iltihaplanmalar parmağın hatta geç tedavi ile beraber ayağın kaybedilmesi nedeni olabilir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.