Sağlıklı Yaşam

Site Rengi

Sağlam Bir Kişiliğin 4 Özelliği

08.02.2021
142
Sağlam Bir Kişiliğin 4 Özelliği

Sağlam bir şahısliğe sahip olmak kuvvetli olmaktan daha fazlasıdır. Sonuçta, otantik güç, fiziksel becerisin değil sarsılmaz bir iradenin ürünüdür. Yani kuvvetli bir insan, vazgeçmeyi bilmez. Sekiz defa düşer, on defa ayağa kalkar. Hata yapmaktan korkmaksızın geleceğe umutla bakar.

 

 

Her ne kadar bu kişilik tipini bir noktada duymuş olsak da, kavram olarak 80’li senelerde sosyal psikoloji alanında ortaya çıktığını bilmek ilginçtir.

Chicago Üniversitesindeki psikolog Suzanne C. Kobasa, bazı insanların “özel” olmasını sağlamayı başaran şeyin ne olduğunu bilmek istedi. Sadece stresi çok daha iyi tolere edememekle kalmayıp zorlu durumlardan ders çıkarmış insanların bunu nasıl başardığını anlamak istemişti.

“Ayağa kalkabilen adam, düşmemiş olandan bile daha kuvvetlidür.”

 

 

– Viktor Frankl

Sağlam bir şahıslik, belli biyolojik bileşenlerin ve bu insanların toplumdaki deneyimlerinden ders çıkarma şeklinin birleşimi olarak tanımı yapılmıştır. Ancak o zamandan beri odak noktası biraz değişti.

Odak noktasının büyüdüğünü söyleyebiliriz. Bugün hepimizin geliştirmesi gerekli olan ve tartışılmaz potansiyele sahip bir dizi yetenek görüyoruz.

Esasen, büyük şirketlerin değer vermeye başladığı bir şey de “zihinsel dayanım”tır. Başka bir deyişle, zihinsel dayanım ve sağlam bir şahıslik.

Çünkü bizimki kadar karmaşık ve rekabetçi bir dünyada, zeki ve yetenekli olmak artık yeterli değil. Herhangi bir alanda, herhangi bir senaryoda, her durumda ilerlemeye devam etmek için tüm kaynaklarımızı kullanmalıyız.

Sağlam Bir Kişiliğin 4 Özelliği 1

SAĞLAM BİR KİŞİLİĞİN DÖRT ÖZELLİĞİ
Manchester Metropolitan Üniversitesi’nde uygulamalı psikoloji profesörü Peter Clough, sağlam kişilik ve zihinsel azim çalışmalarında önde gelen isimlerden biri. “Zihinsel Sağlamlığı Geliştirmek” gibi kitaplarında, bu kapasiteyi oluşturan dört boyutu değerlendirmek için araçlar ve psikometrik testler sunuyor.

Ayrıca çok açık olmamız gerekli olan bir konuda, hiç kimsenin sağlam bir şahıslikle doğmadığıdır. Bu zihinsel yaklaşımların ve içsel güçlerin hiçbiri doğduğumuz günden beri sahibi olduğumuz özellikler değildir. Daha ziyade, başarıları ve başarısızlıkları içeren deneyimlerimize dayanarak seçmeye devam etmemiz gerekli olan düşünce ve tutumların sıra dışı bir sonucudur.

1. GÜVEN, KENDİNE İNANMA YETENEĞİ
Kabul edelim,kendi içimizdekinden daha kötü bir düşman yoktur. Ne de olsa
davranışlarımızı belirleyen şey öz imajımızdır. Bu sebeple, eğer kişi kendisini küçük, kırılgan, yaralı ve kararsızlığa sürüklenmiş olarak görüyorsa, iyi veya tatmin edici bir şey elde edebilmesi nadiren gerçekleşecektir. Ayrıca zorluklar, mücadeleler ve sıkıntılarla da doğru biçimde yüzleşemeyeceklerdir.

 

 

Ralph Waldo Emerson’un bir vakitler söylediği gibi, başarıya ve iyiliğe giden ilk adım özgüvendir. Başka bir ifade ile: hayatımız, öz saygımızdır.

Kendimize ve benlik saygımıza güvenebilmek için korkularımızla yüzleşme cesaretini göstermekten başka çaremiz yok. Öz saygımızı beslemek ve sınırlayıcı tutumlarımızı bir kenara bırakmak zorundayız.

Sağlam Bir Kişiliğin 4 Özelliği 3

2. ÖZ KONTROL, HUZUR VE POZİTİFLİĞİN ARASINDA BİR YERDEDİR
Sağlam kişilik, öz denetim için yüksek bir kapasiteye sahip değildir. Esasen orta seviyede öz denetime sahiplerdir ve her şeyi kontrol edemediklerini bütünüyle bilirler. Çevrelerinde olan her şey veya kaderin onlar için hazırladığı şeyler … Bütün bunların onların kontrolünde olmadığını fark ederler.

Sağlam bir şahıs, yaşamın bir kısmının belirsizlik tarafından yönetildiğini bilir. Ancak belirsizlik karşısında, teslim olmayı reddetme kararlılığı hâkimdir. Geleceğin getireceklerini cesaretle karşılayabilmek için kendi duygularıyla bağlanırlar.

Bu şekilde, her zorluğun ortasında, yeni hedeflere ulaşmak ve yeni bir şeyler öğrenmek daima mümkün olacaktır.

3. KORKMADAN ZORLUKLARLA YÜZLEŞMEK
Mihaly Csikszentmihalyi bir keresinde şöyle demiştir: değişiklikler yaşamın bir parçası. Onları en iyi biçimde benimsemek, kişisel gelişimimiz için bir teşvik manasına gelir.

Bununla beraber, hepimiz zorlukların genelde istenmeyen korku, stres ve kaygı üçlüsüyle beraber geldiğini biliyoruz.

Sağlam bir şahıslik, en çok bilişsel esneklik ve belirsizliği iyi tolere edebilme becerisi ile karakterize edilir. Onların içsel vizyonu, sakin ve olgun olmalarını ve zorlukları bir tehdit olarak değil, içsel kaynakları bir araya getirerek pozitif ve etkili bir direniş yaratmak için bir fırsat biçiminde görmelerini sağlar.

Sağlam Bir Kişiliğin 4 Özelliği 5

4. KENDİME VE ÇEVREMDEKİLERE BAĞLILIK
Sağlam bir şahısliğe sahip insanlarda bağlılık, kişinin kendisinin veya kendi yararının ötesine geçer. Temel bir özellik de gerçek sosyal bağlılık, topluluk ve işbirliği duygusudur. Özgecilik ve sosyal desteğe duydukları bu derin arzu çoğunlukla onları başkaları için bir ilham kaynağı kılar.

Esasen bu kişilerin varlığı ve odaklanmış, rahat tutumları genelde çevrelerinde stresi büyük oranda azaltır.

Varoluşçu psikologlara göre sağlam bir şahısliğe sahip insanlar özgün kişilerdir, geleceğe güvenle bakarlar, bencillikten arınmış olan ve ortak iyilik arzusuyla hareket eden kişilerdir.

Sonuç olarak, bu kişilik tipi sağlamlığın ve direncin bol olduğu belli yaklaşımları, fonksiyonları ve iç süreçleri bir araya getirir. Gelin bugün, kendimizde bu fonksiyonları oluşturmaya başlayalım.

Yaşamımızdaki şartları seçemiyor olsa da düşünce ve tavırlarımız üstünde çalışabiliriz. Bunun yaşamımızı ne kadar değiştireceğini görmek çok şaşırtıcı olacaktır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.